ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช