วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี