ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี ถวายพุ่มดอกไม้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณี