ตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว และคณาจารย์คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ของรายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3SD ในเรื่องความประทับใจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙