ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ท่านภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง