อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาทักษะการสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน และเตรียมความพร้อมคณะทำงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558