ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference : Moving Towards the New Era of NCDS and Global Health โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์เขต 11 เป็นประธานเปิด