ร่วมอบรมโครงการองค์กรต้นแบบลดพุง ลดโรค โดยมี ผศ. ดร. จีราภรณ์ กรรมบุตร ให้เกียรติเป็นวิทยากร