อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมถวายต้นกฐิน