ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลนาชุมเห็ด ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นประธานการปร