ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 สมทบทุนสร้างอุโบสถและบูรณะอาคารเสนาสนะ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมถ