หจก.ศรีตรัง อินเตอร์เซอร์วิส เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดปลวกของวิทยาลัย