ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่เวียน อุทัยเวียนกุลมารดาท่าน ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง