ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559