ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับมอบโบสีดำไว้ติดเสื้อเพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ