นายช่างจากบริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ เข้ามารายงานการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัยกับผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ