ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เวียน อุทัยเวียนกุล มารดาท่าน ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบหรีดพัดลมและเงินทำบุญ แก