ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาทักษะการสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน