ร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2558