ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบเหรียญรางวัลเรียนดีเหรียญทอง และเหรียญเงิน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2558