ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ทปอ.สบช.)