ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติขานรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2558