อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการแพทย์แผนไทยห่วงใยผู้สูงอายุโดยโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี การนี้นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ให้เกียรติพบปะกับ