ตัวแทนจากบริษัท ซุ้นเอ้งก่อสร้าง และนายประกอบ กิตติคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าพบอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือในการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามข