นายกฤษดา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าพบอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการประสานการดำเนินโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร