ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตรัง เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน