ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตรัง เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน