ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช