นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเบิกเนตรและพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนศรีวารีวง และพิธีทอดกฐินสามัคคี การนี้นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าช่วยเหลืองานต่างๆในพิธีครั้งนี้ด้วย