ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน