คณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจิญ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษาการจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสารสกัดไมยราบในการรักษาตุ่มหูดบนผิวหนัง