ร้อยตำรวจโทสมหมาย ดำคง เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 435 และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอยืมหุ่นฝึกปฏิบัติการกู้คืนชีพเพื่อเป็นกิจกรรมฝึก เยาวชน