ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 999 ต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9