สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง นางเสาวณีย์ ทวิชศรี และนางสาวระเบียบ ยุเด็น ผู้จัดการ ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง เข้าพบอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเงินออมธนาคารต้นไม้เพื่อ