ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรกลุ่มวิชาการ