ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพบปะพูดคุยและปรึกษาหารือกับคณาจารย์ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ในการพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น