นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย ผอ.รพ.ตรัง เยี่ยมชมการออกร้านเเสดงนิทรรศการ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง วันที่ 10 ธันวาคม 2556