ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง