นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีและช่วยเหลืองานต่างๆในงานหล่อพระวิเศษ (อุปคุต บัวเข็ม) พระประจำเขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ