ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญช่วย ทองเพชร มารดาของอาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ร่วมกับทางเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)