ร่วมสำรวจสถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559