ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจ