ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมทั้งให้แนวทางการประเมินโครงการและการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ