ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งให้กำลังใจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการเตรียมบูธแสดงนิทรรศการ และบูธบริการวิชาการ งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559