ผู้อำนวยการนำคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัยจาก วสส.อุบลราชธานี เยี่ยมชมสถานีรถไฟกันตัง สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรัง วันที่ 9 ธันวาคม 2556