เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการร่วมกับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดตรัง ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559