ร่วมพิธีเปิดร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็น