ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ