เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559