ผู้จัดการกรุงไทยสาขาทับเที่ยง และคณะเข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมอบปฏิทินปี 2560